Slide thumbnail

LICENČNÍ SMLOUVA

Pro producenty (prodávající)

Licenční smlouvu podepíšete elektronicky. Zabere Vám to dvě minuty a my Vám se vším poradíme. Licenční smlouva se podepisuje pro každou hudbu, kterou budete chtít prodávat. Na hudbu, kterou jste vytvořili, vlastníte automaticky od jejího vzniku autorské právo. Licenční smlouva zajistí tomu, kdo si Vaší hudbu koupí, možnost dalšího použití. Dáváte mu tím souhlas.

Pro nakupující

Jakmile si stáhnete zakoupenou hudbu, stáhnete si spolu s ní i licenční smlouvu. Ta se týká právě oné hudby, kterou jste zakoupili. Součástí této licenční smlouvy je i faktura, která Vás definuje jako třetí stranu licenční smlouvy a tím Vám dává pravomoc zakoupenou hudbu jakkoli využít. Oba dokumenty si uschovejte.

Co je licenční smlouva?

Licenční smlouvou  autor poskytuje  nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým   způsobům  užití,   v  rozsahu   omezeném  nebo  neomezeném, a nabyvatel  se  zavazuje,  není-li  sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. Autor nemůže  poskytnout oprávnění  k výkonu  práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Nabyvatel je zpravidla povinen licenci využít. Poskytuje-li se licence jako výhradní, vyžaduje smlouva písemnou  formu. Obvykle je  nabyvatel licence povinen poskytnout  autorovi  na  své  náklady  alespoň jednu kopii autorova díla.